Mother with a mission

Wie zijn we – wie is Moeder met een missie?

Sinds 25 april 2013 is onze stichting “Moeder met een Missie” een feit. Zoals u inmiddels wel zal weten ben ik al jaren actief met mijn missie , het Prader- Willi syndroom onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in talloze publicaties in binnen en buitenland. Steeds meer komt er naamsbekendheid van het Prader Willi syndroom. Ik zal mijn taak voorzetten als ambassadeur van Het Prader- Willi fonds, werkgroep en bestuurslid van de Prader- Willi en Angelman vereniging en collectecoördinator van het Fonds Gehandicaptsport.

Dit zal ook ten alle tijden het hoofddoel van de missie blijven.

Ik liep al een tijdje met het idee om de stichting “Moeder met een Missie” op te richten, als een officieel orgaan. Twee jaar geleden werd ik  benaderd voor het fonds Gehandicaptensport, als collecte coördinator en ik vond het geweldig, contact met de mensen in de eigen regio. Door de verhalen van de bewoners van mijn woonplaats Eygelshoven: een klein dorpje in Zuid-Limburg, werd ik steeds meer geïnspireerd om ouders met een ziek of gehandicapt kind te ondersteunen. Ook omdat mijn man en ik eerder al een dochtertje met trisomie 18 hebben verloren, willen wij voor een breder publiek toegankelijker zijn. Voor het gehandicapte- en/ of chronisch zieke kind.

Wij, “Moeder met een Missie”, zijn een stichting die nog in haar kinderschoenen staat en geheel afhankelijk is van sponsors en donaties. Wij trachten op verschillende manieren om inkomsten te genereren. Dit kan d.m.v. een garageverkoop zijn, benefietavonden etc.

Samen met Stefan  vertegenwoordigen wij het bestuur van de stichting. Het bestuur van “ Moeder met een Missie” licht graag een aantal uitgangspunten van het beleid toe:

 • bestuurders zetten zich vrijwillig in ontvangen geen salaris

 • beschikbare middelen worden direct aan doelstelling besteed

 • geen overheidssubsidies i.v.m. handhaven onafhankelijkheid

Wie is Moeder met een Missie ” ?

Moeder met een missie is een stichting zonder winstoogmerk.

 Naam en Zetel:

Artikel 1:

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Moeder met een Missie

Zij heeft haar zetel in de gemeente Kerkrade

Doel

Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel:

a. het bieden van ondersteuning aan ouders met langdurig zieke en/of- gehandicapte kinderen;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het verwerven van fondsen door onder meer het organiseren van evenementen;

b. het opzetten van een opvanghuis/vakantiehuis voor zieke en/of gehandicapte kinderen, zodat de ouders met hun kind  op vakantie kunnen gaan;

c. het ondersteunen van onderzoeken van onderzoeken naar natuurgeneeskunde en langdurige ziektes en/of handicaps, al dan niet genetisch en het eventueel zelf laten uitvoeren van onderzoeken;

d. het vergaren van en verspreiden van kennis over ziektes en/of handicaps en gezonde natuurlijke voeding;

e. het bij elkaar brengen van kennis en daarbij waar nodig hulp en ondersteuning bieden;

f. het aanbieden van bemiddeling tussen de ouders van langdurig zieke en/of gehandicapte kinderen en het verplegend personeel en/of artsen;

g. het creëren van professionele werk-en themagroepen die vakkundig en snel kunnen inspringen als hulp nodig is;

h. het organiseren van reizen-en/of uitstapjes voor langdurig zieke en/of gehandicapte kinderen en hun begeleiders;

i.het geven van uitgebreide persvoorlichting, zowel nationaal als internationaal;

j. het verzorgen en bijhouden van infovoorzieningen via websites en social media;

k. dit alles zoveel mogelijk op basis van preo deo werkzaamheden;

Bestuur1374323_601476593228660_1150983055_n

De stichting :”Moeder met een Missie” wordt aangestuurd door haar bestuur. Het bestuur is samengesteld uit personen met verschillende achtergronden, kennis en vaardigheden. Wat ze gezamenlijk hebben is de drive om anderen te helpen en hun inzet voor gehandicapte en/of het zieke kind.

Voor hun tijd en inzet worden zij niet financieel beloond. Zij ontvangen enkel een tegemoetkoming voor gemaakte onkosten.

S. de Groot (voorzitter) J.E.A. de Groot-Gravéé (penningmeester en secretaris)

Wij , zijn trots op onze leden van Raad van Advies, die met hun ervaring en expertise een waardevolle betekenis hebben voor onze stichting.

Raad van Advies

 • Drs. Joost da Costa, kinderarts in ruste
 • Drs. Paul Weijers, huisarts 
 • Kiona Weijers- v.d. Boogaard ,fiscaal jurist en fiscaal econoom
 • Mr.Jan Willem Rauh, advocaat in ruste
 • Wil Bekker, natuurgeneeskundige en ondernemer

 

Beschermheer van Moeder met een Missie AKApril2013small geccorigeerd Anderkovver!

Het succes van ANDERKOVVER zal er zondermeer ook mee te maken hebben dat de bandleden hun sporen verdiend hebben in succesvolle bands, die al heel wat jaartjes meedraaien in het circuit.

Als u deze band undercover ziet optreden, komt u al snel tot de ontdekking dat zij covers anders benadert, dan anderen covers benaderen. Muziek uit alle stijlen en windstreken, op niveau vertolkt en met de juiste sound voor elke gelegenheid.

 Wij, Moeder met een Missie zijn trots dat zij deze taak op zich hebben genomen.

Raymond Weijsters, Roger Damoiseaux, Raymond Herveille, Leon Packbier, Maurice Saelmans.

Bedankt!

http://www.anderkovver.nl/index.phpGezocht vrijwilligers: Wij zoeken jou!

Stichting ”Moeder met een missie”, zoekt mensen zoals jou, die het hart op de juiste plek hebben.

Wil je ons helpen bij het vervullen van wensen? Meld je dan aan als vrijwilliger.

Wil je op een andere wijze je vakkennis en/of je netwerk inzetten voor onze Stichting “ Moeder met een missie?

Neem contact met ons op en vertel wat je voor ons wilt betekenen, wij kunnen het niet alleen!

 Nalatenschap

Tijdens uw leven kunt u besluiten dat u de kinderen met een handicap blijvend wilt ondersteunen via een nalatenschap. Daarmee legt u een belangrijke fundering voor de hulpverlening in de toekomst. De wens om uw geld aan Moeder met een Missie na te laten zou u dan moeten vastleggen in een testament. Via uw testament bepaalt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u overleden bent. In het testament wijst u dan uw erfgenamen toe. Dat kunnen één of meerdere personen zijn, maar ook één of meerdere goede doelen zoals Moeder met een Missie. Als u geen testament opmaakt en u heeft geen kinderen of familieleden dan verdwijnen al uw bezittingen rechtstreeks in de algemene staatskas.

Legaat

Als u één specifiek deel van uw bezittingen uit uw erfenis aan Moeder met een Missie wilt nalaten dan heet dat een legaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bepaald bedrag, een huis of een stuk grond. Het kan ook een ander waardevol iets zijn zoals een schilderij, kunstobject of anderszins. Moeder met een Missie is als ontvanger van dit legaat, de legataris, niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit uw erfenis.  Voor meer informatie over het nalaten aan Moeder met een Missie kunt u contact opnemen met Jolanda de Groot-Gravéé via ons telefoonnummer 06-14845738 of stuur haar een e-mail: info@moedermeteenmissie.com

Stichting Moeder met een missie:
Rabobank  rekeningnummer:145510093 IBAN: NL89RABO0145510093 BIC: RABONL2U KVK:57841683